تاریخ های مهم همایش
آخرين مهلت ارسال مقالات »
1398/03/23
آخرين مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها »
1398/03/30
تاريخ برگزاري كنفرانس »
1398/03/30
پوستر همایش
Poster
پرداخت تعرفه ها

پرداخت تعرفه ها

كميته علمي

 كميته علمي

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي
دكتر حسين تاج آبادي رئيس انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران - دبير علمي بخش قرآن
جناب آقاي دكتر محمدابراهيم سنجقي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر سعيد قرباني عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر روشن احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
سركار خانم دكتر زهرا كاشاني ها عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر محمد نقيب عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه
دكتر عيسي مسترحمي عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه
دكتر محمد رضايي رناني عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه
دكتر ادريس محمودي مدير گروه مديريت دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر شكوفه روغني رئيس انجمن علمي كتابخانه هاي عمومي همدان
دكتر حسن زارعي متين رئيس دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي دانشگاه تهران
دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی مدرس دانشگاه فرهنگیان
دکتر احمد عبدالكريم عبدالغفار يوسف دانشگاه عین شمس مصر
دكتر امين حكيم مدرس دانشگاه تهران
دكتر وجه اله قرباني زاده دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر عليرضا رودباري عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری
دکتر علي حمیدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكتر عليرضا حسن زاده دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
دكتر اصغر زماني مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر سعيد جعفری نیا استادیار دانشگاه خوارزمی
دكتر فيروز رازنهان استاديار موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي كشور
دكتر مهدي قائمي اصل عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي
دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
 دکتر محمد آستانه اصل مدرس مدعو دانشگاه تورنتو کانادا
دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكتر مانا خوشكام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب
دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی
دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام
دکتر عیسی نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتي قوچان
دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا
دكتر فاطمه باقريان عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر مهدی خیراندیش عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

محمد صادقی مدرس دانشگاه کوپوتنسه اسپانیا

دكتر ناصر عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر فواد مكوندي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر

دکتر صیدمهدی ویسه عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر عبدالحسین نیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر مهدي محمدي عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر مهدی نداف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر یاسان الله پوراشرف عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر اسفندیار محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر جلال راعی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر حميد نهارداني مدرس دانشگاه پيام نور سبزوار

دکتر منصور نجاتی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر محمود غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر سعيد رحيمي پور دانشگاه فرهنگيان ايلام

دکتر حسن محجوب عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

پروفسور نظام الدین فقیه استاد دانشگاه شیراز

دكتر مجتبي اميري دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دكتر سيدمحمد مقيمي استاد دانشگاه تهران

دکتر فريبا عطايي رئيس دانشگاه فرهنگیان / پرديس اميركبير

دكتر حسين خنيفر استاد پرديس فارابي دانشگاه تهران

دكتر حسنعلي سينايي دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر حسين عظيمي عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

آقاي دكتر مصطفي جعفري عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

خانم دكتر وحيده عليپور عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

آقاي دكتر امير مومني هزاوه عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر محمدعلي بابايي زكيلكي دانشيار دانشگاه الزهرا

دكتر اردشير شيري استاديار دانشگاه ايلام و رئيس دانشگاه فرهنگيان ايلام

دكتر مرتضي افقه استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز 

 

 تيم اجرايي

سركار خانم اكرم احمدي - دبير اجرايي

مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي

مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي

نسرين كيهاني عضو كميته اجرايي

يوسف قاسمي عضو كميته اجرايي