امكان نمايه مقالات در ISC
1397/04/10

با افتخار به اطلاع مي رساند كه مقالات پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران  براي متقاضيان در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC  نمايه مي شوند.