دبيران علمي كنفرانس
1397/02/24

دبير علمي كنفرانس آقاي دكتر عبدالمحمد مهدوي دانش آموخته دكتراي تخصصي مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران و رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر مي باشد كه سابقه عضويت در كسوت هيئت علمي در دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه الزهرا(س) را در رزومه خود دارد و با اجراي بيش از 60 طرح تحقيقات كاربردي براي وزارتخانه ها، صنايع، بانك ها و شركت ها در سطح كلان و ملي و تاليف و نگارش دهها مقاله، كتاب و بيش از دو دهه تدريس علوم مديريت، افتخار دبيري همايش را دارد. همچنين دبيرعلمي بخش قرآن و علوم حجت الاسلام دكتر حسين تاج آبادي رياست محترم انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران مي باشند.